RustGevarenvluchtenbegeleidenafstemmenwaarschuwenverbindenopvangen

Extreem benutten van natuur

Regelmatig komt het voor dat honden in de gelegenheid worden gesteld te rennen, ravotten en struinen in het leefgebied van reeën. Daar is niets mis mee. Een ree is namelijk goed toegerust om belagers als wolven in de vrije natuur op een dwaalspoor te brengen en de gevaarlijke plaatsen te mijden.

Mits dat met toestemming van hun baasjes, gecontroleerd plaatsvind op plaatsen die daarvoor zijn vrijgegeven. Zonder die controle eindigt de confrontatie tussen reeën en honden tot levens gevaar voor zowel de hond(en) als de reeën. Het gevaar ontstaat als het ravotten en struinen plaatsvind op niet daarvoor opengestelde plaatsen of als in de wel opengestelde terreinen, reeën leven. Dan wordt ravotten al snel jagen. Als honden jagen is het zelfs voor ervaren hondenbegeleiders erg moeilijk de hond uit diens gedrag te halen. De hond kan niet teruggehaald worden of binnen het opengestelde gebied worden gehouden. In beide gevallen is het leefgebied van de reeën, andere dieren en medegebruikers van het gebied, ernstig verstoord.

De volgorde van ontwikkelen van een stropende hond is ravotten, jagen, bemachtigen en doden.

De losgelaten hond is in staat te leren jagen, het ree te verwonden en te doden. Dat gebeurt niet in eens. Dat laat de baas van de hond ontstaan. Daartoe hoeft menig hond niet eens aangemoedigd te worden.

Met name binnen 500 mtr. van een doorgaande weg is de kans groot dat ree en hond de openbare weg oversteken en daarbij een botsing veroorzaken. Zo'n botsing met een hond of ree is vaak een ware slachting. Hulpverleners en boswachters worden geconfronteerd met gesneuvelde reeën die al dan niet vastgesteld maar zeker ook op de vlucht voor losgeslagen honden in blinde paniek de wegen oprennen.

Zij worden gebeld door politie of hevig geschrokken automobilisten die plotseling geconfronteerd werden met een ree voor hun auto. Gelukkig maar, hoewel goed mogelijk, is het niet de achtervolgende hond of meute honden die het slachtoffer worden anders zou het leed voor de direct betrokkenen veel groter zijn.

De botsingen zijn vaak zo hevig dat het dier dood is of ter plekke gedood moet worden. Het risico neemt de laatste jaren om drie redenen toe:
a: Het aantal ongecontroleerde honden en de behoefte aan het de dieren vrij laten ravotten neemt toe. Met name die behoefte lijdt tot hondenuitlaatservices. Die lijken soms niet in staat de volledige controle over alle dieren te hebben.
b: De toename van het aantal en dus de verspreiding van de reeën. Waardoor ook de kans op reeën in hondenuitlaatgebieden toe neemt.
c: De toename van verkeersdeelnemers die niet bedacht zijn op, uit de natuur, de weg op, rennende dieren.

Daarom is het kwalijk als hondenbezitters die hun dieren in natuurgebieden uitlaten, het aanlijngebod negeren. Daardoor lijkt het alsof honden onaangelijnd uitlaten mag. Terwijl de kans op tragische situaties toeneemt en massaal afspraken die er zijn worden overtreden. Dat aanlijngebod is er juist de mensen, huisdieren en de in het wild levende dieren te beschermen tegen het risico dat zij lopen door het los laten lopen van honden.

Tenslotte: Ook daar waar het onaangelijnd uitlaten van honden door de eigenaar is toegestaan geldt de Flora en Faunawet. In feite laat de eigenaar het toe dat de natuur zich in dat gebied niet kan ontwikkelen zoals dat mogelijk zou zijn zonder de aanwijzing als uitlaatgebied. U kunt het zelf zien. De locaties worden min of meer uitgeleefd. Je ziet mensen en hun honden. Extreem benutten van natuur.

Geven en nemen

Een ree leeft niet alleen. Mensen en hun huisdieren nemen en geven habitat van het ree. Er is altijd concurrentie. De wilde dieren en mensen zoeken voortdurend naar een evenwicht.

De mens bepaalt dat evenwicht bijvoorbeeld door zich regels op te leggen en deze vast te leggen in de Wet. Uit de Flora en Faunawet artikel twee kun je bijvoorbeeld lezen dat; elk mens dient, als hij of zij dat redelijkerwijs kan weten, dat handelen na te laten dat nadelige gevolgen voor flora en/of fauna veroorzaakt, voor zover dat handelen in redelijkheid kan worden gevergd of alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd. Vervolgens wordt dit uitgewerkt bijvoorbeeld dat het verboden is beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen en haar leefgebied te verstoren. Maar de wetgeving biedt ook talloze regels om het bezit van haar of zichzelf te beschermen tegen "gevaren" om ons heen, bijvoorbeeld de gevolgen van samenleven met wilde dieren. De natuur houdt zich daar niet aan.

Daarnaast brengt het 'beheer' van natuur met zich mee dat we, min of meer verwilderde huisdieren, gericht inzetten in natuurgebieden. Daarvoor plaatsen we in natuurgebieden afrasteringen. Zowel het mee gebruiken van natuur door de huisdieren als het afrasteren veroorzaken het versnipperen van de leefomgeving van het ree. Natuurlijk naast de andere meer bekende oorzaken zoals woningbouw / voedselvoorziening / industrialisatie / bereikbaarheid. Gelukkig gaat het goed met het ree in Nederland.

Als we de natuur dan toch zo versnipperen; waarom dan niet een klein stukje verder, zoals op de Veluwe? Breng aan de buitenzijde van natuur, bescherming aan voor die natuur en zorg voor verbindingen naar andere natuur. Het is niet mooi maar er is daardoor veel oppervlakte en natuur te winnen!

Ook de natuur geeft en neemt. In ieder geval zorgt natuur dat we veel geld omzetten en voor veel werkgelegenheid. Zo kost het het begeleiden van mensen in de natuur erg veel geld denk alleen maar maar aan bezoekerscentra en boswachters. Maar ook het gebruik van de natuur als uitlaat centrum kost veel geld. Zo kost een bekeuring voor het het niet opruimen van uitwerpselen circa 40 euro het niet aanlijnen van je huisdier 120 euro en het zoals hierboven omschreven nalaten van het schade toebrengen aan flora- en fauna circa 500 euro. In dit laatste geval naast de 1500 euro aan werk die gemiddeld ontstaat bij een aanrijding met een ree.

Natuurlijk is er een beter alternatief; ten eerste misbruik de natuur niet voor menselijke doelen. Voorkom dat uw loslopende hond en andere dieren nadelen aan flora en fauna toebrengen. Wees en maak bewust dat er reeën in een te bewerken gebied kunnen zijn, verbind leefomgevingen van die wilde dieren en doe de extra investering in beschermen en ontsnipperen van natuur en zoek mooiere vormen voor noodzakelijke, geleidende, faunatechniek zoals rasters.


Advertentie!


Advertentie!