PROWILD Dynamisch Wildwaarschuwingssysteem
Koppeling kennis
Logo Marc Wilbort - Projectmanagement Ruimtelijke Inrichting
Koppeling vakgebied

Geven en nemen

Een ree leeft niet alleen. Mensen en hun huisdieren nemen en geven habitat van het ree. Er is altijd concurrentie. De wilde dieren en mensen zoeken voortdurend naar een evenwicht.

De mens bepaalt dat evenwicht bijvoorbeeld door zich regels op te leggen en deze vast te leggen in de Wet. Uit de Flora en Faunawet artikel twee kun je bijvoorbeeld lezen dat; elk mens dient, als hij of zij dat redelijkerwijs kan weten, dat handelen na te laten dat nadelige gevolgen voor flora en/of fauna veroorzaakt, voor zover dat handelen in redelijkheid kan worden gevergd of alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd. Vervolgens wordt dit uitgewerkt bijvoorbeeld dat het verboden is beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen en haar leefgebied te verstoren. Maar de wetgeving biedt ook talloze regels om het bezit van haar of zichzelf te beschermen tegen "gevaren" om ons heen, bijvoorbeeld de gevolgen van samenleven met wilde dieren. De natuur houdt zich daar niet aan.

Daarnaast brengt het 'beheer' van natuur met zich mee dat we, min of meer verwilderde huisdieren, gericht inzetten in natuurgebieden. Daarvoor plaatsen we in natuurgebieden afrasteringen. Zowel het mee gebruiken van natuur door de huisdieren als het afrasteren veroorzaken het versnipperen van de leefomgeving van het ree. Natuurlijk naast de andere meer bekende oorzaken zoals woningbouw / voedselvoorziening / industrialisatie / bereikbaarheid. Gelukkig gaat het goed met het ree in Nederland.

Als we de natuur dan toch zo versnipperen; waarom dan niet een klein stukje verder, zoals op de Veluwe? Breng aan de buitenzijde van natuur, bescherming aan voor die natuur en zorg voor verbindingen naar andere natuur. Het is niet mooi maar er is daardoor veel oppervlakte en natuur te winnen!

Ook de natuur geeft en neemt. In ieder geval zorgt natuur dat we veel geld omzetten en voor veel werkgelegenheid. Zo kost het het begeleiden van mensen in de natuur erg veel geld denk alleen maar maar aan bezoekerscentra en boswachters. Maar ook het gebruik van de natuur als uitlaat centrum kost veel geld. Zo kost een bekeuring voor het het niet opruimen van uitwerpselen circa 40 euro het niet aanlijnen van je huisdier 120 euro en het zoals hierboven omschreven nalaten van het schade toebrengen aan flora- en fauna circa 500 euro. In dit laatste geval naast de 1500 euro aan werk die gemiddeld ontstaat bij een aanrijding met een ree.

Natuurlijk is er een beter alternatief; ten eerste misbruik de natuur niet voor menselijke doelen. Voorkom dat uw loslopende hond en andere dieren nadelen aan flora en fauna toebrengen. Wees en maak bewust dat er reeën in een te bewerken gebied kunnen zijn, verbind leefomgevingen van die wilde dieren en doe de extra investering in beschermen en ontsnipperen van natuur en zoek mooiere vormen voor noodzakelijke, geleidende, faunatechniek zoals rasters.


Advertentie!


RustGevarenvluchtenbegeleidenafstemmenwaarschuwenverbindenopvangen

Advertentie!