Kenniscentrum Reeën

Natuurbeheer is zo complex dat we elkaar hard nodig hebben voor een effectiever natuurbeheer

Kenniscentrum Reeën (KcR) biedt kennis over natuurbeheer met als ambassadeur het ree.

Het doel is beschreven in de Statuten als:

  • Het vergaren en verspreiden van kennis over reeën en het behoud en het beheer van hun leefomgeving.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Drijfveer
Boodschap Jac. P. Thijsse, 1946: "Laat ons vooral nooit vergeten, dat natuur- en landschapsbescherming geen stokpaardje zijn van een klein aantal hedonisten of wetenschappelijke ijveraars, maar een streven naar een levensvervulling voor iedereen en in het bijzonder een redding voor allen, die geboren en getogen zijn in de sombere buurten van de ouderwetse grote steden."

Mensen hebben natuur hard nodig. Die natuur wordt meer en meer door ons beïnvloed. Tegelijkertijd weten steeds minder mensen wat natuurbeheer inhoudt en komen mensen hard in aanraking met natuur. Het meest komt dit tot uiting in een aanrijding met een ree.

KcR is gestart in 2007 en meer en meer een bron van informatie en ervaring. Om de vragen te beantwoorden; Waar staat KcR in het landschap van natuurbeschermen en -beheren en wat de toegevoegde waarde?

Beeld anno 2023:
Stichting Kenniscentrum Reeën is een instantie die kennis vergaart en verspreidt over reeën, hun leefomgeving en hun beheer. Het adviseert en ondersteunt overheden, beheerders, onderzoekers en belanghebbenden bij het maken van beleid en het uitvoeren van maatregelen die rekening houden met natuur en dus de leefomstandigheden van reeën. Het stimuleert ook de samenwerking en de dialoog tussen de partijen die betrokken zijn bij reeën. En het voert projecten uit, zoals het redden van reekalveren met natuurdrones, het beheren van landschapselementen en het registreren van zwarte reeën.

Stichting Kenniscentrum Reeën kan helpen bij het beantwoorden van vragen over reeën en hun leefomgeving. Het kan uitleggen hoe reeën leven, wat ze nodig hebben, hoe ze reageren op mensen en hoe ze ons helpen bij natuurbeheer. Het kan ook informeren over de problemen die reeën tegenkomen, zoals aanrijdingen, predatie en verlies van habitat. Kenniscentrum Reeën kan ook laten zien hoe reeën worden beschermd en worden gemonitord met innovatieve methoden, zoals natuur-drones, landschapsbeheer, zwarte reeën registratie.

Foto: Stand Kenniscentrum Reeën tijdens klimaatfestival Op Morgen (2019), gemeente Bronckhorst

Elk ree is een ambassadeur voor duurzaam omgaan met de natuur.

Het ree overleeft al ruim 400.000 jaar, vaak onder extreme omstandigheden. Daar kunnen wij als mensen van leren. In de 20e eeuw heeft de soort zich in Nederland weer enorm uitgebreid.

De wijze waarop het ree tussen de mensen leeft en hoe wij met reeën samenleven maakt het ree tot een prachtig voorbeeld voor het omgaan met natuur.

Elk ree dat wordt gezien, is een kans om mensen te betrekken bij natuur en natuurbeheer. Zo'n moment is de gelegenheid om ervaringen en kennis te delen, eerst met één van de 32 miljoen Nederlands sprekende Europeanen.

Het ree is ambassadeur voor het omgaan met natuur.

Het doel van Kenniscentrum Reeën wordt bereikt door:

  • Het verzamelen en ontsluiten van kennis over reeën en hun leefomgeving
  • Het initiëren, begeleiden en stimuleren van onderzoek naar reeën en hun leefomgeving
  • Het initiëren, begeleiden en uitvoeren van projecten.
  • Het verbinden van mensen voor beheer van onze leefomgeving en die van reeën

Wij worden gesteund door voortrekkers in het beheer van natuur en reeën. In die mensen herkennen wij dat zij hun hart en passie verbonden hebben aan natuur en techniek. Het zijn mensen die zich bewust zijn van het belang om samen te werken en daarvoor activiteiten ondernemen. Vooral om te zorgen dat reeën in heel Nederland voor kunnen komen.

Afbeelding: Samenleven met reeën
Cookies instellen