Privacyverklaring

Stichting Kenniscentrum Reeën neemt jouw privacy zeer serieus.

Bescherming persoonsgegevens
Alle (persoonlijke) gegevens die beschikbaar komen via telefoon, contactformulier op website en Social Media zijn afgeschermd voor anderen dan de hoofdredacteur van Kenniscentrum Reeën. De gegevens die beschikbaar zijn zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd noch verkocht of op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Gebruik persoonsgegevens
Daarnaast willen wij graag dat het contact van Kenniscentrum Reeën met jou mogelijk en efficiënt is. Kenniscentrum Reeën verzamelt daarom persoonsgegevens, zoals jouw e-mailadres en naam. Kenniscentrum Reeën zal met die gegevens contact met je opnemen.

Ook zal Kenniscentrum Reeën gegevens delen met vertrouwde partners, die voor ons statistische analyses uit voeren, je namens ons e-mail of post te sturen, jou gebruikersondersteuning geven of om leveringen aan je te regelen. Het is die derden verboden die gegevens te gebruiken, anders dan om de gevraagde diensten namens Kenniscentrum Reeën te leveren. En ze zijn verplicht tot geheimhouding van naar jou ter herleiden informatie.

Door het gebruik van Kenniscentrum Reeën, ga je akkoord met de werkwijze zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Het gebruik registreren
Kenniscentrum Reeën gebruikt ook informatie die ontstaat door het gebruik. Geen persoonsgegevens worden daarbij vastgelegd. Het is anonieme demografische informatie. Deze anonieme informatie wordt door Kenniscentrum Reeën gebruikt om de kwaliteit van de service te verhogen of behouden. Zo verzamelt Kenniscentrum Reeën informatie over welke browsers door de bezoekers worden gebruikt, het klikgedrag, hoe vaak, op welk tijdstip en hoe lang pagina's van Kenniscentrum Reeën worden bezocht.

Deze informatie kan gebruikt worden om uw gedrag te registreren en van daaruit het gedrag van uw computerprogramma te beïnvloeden. De geregistreerde informatie staat in een cookie. Ook het Kenniscentrum Reeën gebruikt voor haar diensten ook "cookies".

Een cookie is een tekstbestand dat op jouw harde schijf wordt geplaatst door een webpagina-leverancier zoals Kenniscentrum Reeën. Cookies zijn specifiek en uniek voor jouw computer. Zo’n cookie wordt gelezen als je met jouw computer de website opnieuw bezoekt. Een van de primaire doelen van cookies is om je tijd te besparen. Zo kan een cookie bijvoorbeeld de website melden dat je bent teruggekomen en je voorkeuren direct toepassen. Daardoor kun je makkelijker de website gebruiken.

Iedere gebruiker dus ook jij heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste computers accepteren cookies automatisch. Je kunt die instellingen van jouw webbrowser wijzigen zodat cookies worden geweigerd. Als je ervoor kiest om cookies te weigeren, zul je niet in staat zijn om de interactieve functies van het internet te gebruiken.

Je kunt ook per website cookies weigeren. Op elk van onze pagina's vindt u, rechtsonder, de onderstreepte tekst "Cookies instellen". Daar kunt u de cookies voor de hele website, beperken. Bijvoorbeeld die cookies die jouw webbrowser vertellen waar je belangstelling voor hebt en die website-beheerders gebruiken om jou gericht informatie te geven.

Veiligheid van jouw persoonsgegevens
Kenniscentrum Reeën heeft jouw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Kenniscentrum Reeën slaat de persoonsgegevens, die je opgeeft, in beveiligde computer-servers op, in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring.

Wanneer persoonlijke informatie wordt uitgewisseld voor bijv. een donatie, wordt geen gebruik gemaakt van de door Kenniscentrum Reeën verzamelde informatie, maar van de door jouw bank, aangeboden, beveiligde, online diensten. Die worden altijd beschermd door het gebruik van encryptie.

Wijzigingen verklaring

Kenniscentrum Reeën zal zo nu en dan deze privacy-verklaring evalueren en eventueel wijzigen. Kenniscentrum Reeën raad je daarom aan om periodiek deze verklaring te lezen zodat je weet hoe Kenniscentrum Reeën met gegevens over jou omgaat.

Disclaimer
Alle inhoud welke Kenniscentrum Reeën communiceert is met zorg vastgesteld. Dit geldt voor de website, berichten en alle overige uitingen. Kenniscentrum Reeën is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de verkregen informatie. Kenniscentrum Reeën staat niet garant voor het feit of alle informatie compleet, accuraat en actueel is. Alle uitingen vanuit Kenniscentrum Reeën zijn beschermd door het auteursrecht. De uitingen zijn alleen bestemd voor de geadresseerde of de gebruiker van Kenniscentrum Reeën.

Reageren
Kenniscentrum Reeën stelt jouw commentaar op prijs. Als je van mening bent dat Kenniscentrum Reeën niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt je contact opnemen met Kenniscentrum Reeën. Wij zullen, de kosten overwegende, een redelijke inspanningen verrichten om het probleem te bepalen en op te lossen.

Cookies instellen