Icoon: Voorkom wildaanrijdingen

Voorkom wild aanrijdingen

Geef een

"Wildwaarschuwing"

Print de knipplaat:

Wildaanrijdingen voorkomen

Print de folder:

Rijd bewust en wees alert

Door mensen te informeren help je om aanrijdingen met wild te voorkomen. Zij hebben namelijk kans op een aanrijding met reeën of andere in het wild levende dieren. Het helpt die kans op een aanrijding te verminderen door hen te vertellen wat zij kunnen doen bij het zien van aanwijzingen dat dieren op of langs de weg lopen.

Print daarom het Eenvoudig WildwaarschuwingsSysteem en kies een prominente plek om enkele folders en het bordje te delen.

 

Afbeelding: Eenvoudig wildwaarschuwingssysteem

Wij gaan volgende week bezig met het plaatsen van blauwe wildreflectoren aan bermpalen. Onwetend of de reflector op de weg of naar het veld gericht moet worden. Om de 50 m. een paal met dien verstande dat aan de overzijde de 50 m. uitkomt op de helft zodat beurtelings om de 25 m. een paal komt te staan. Onderweg zie ik verschillende opstellingen. Wat is de juiste?

De reflectoren of spiegels weerkaatsen het licht van voertuigen. Bij enkele types gebeurt dit rondom maar meestal naar één zijde. Het is de bedoeling dat de bestuurder weet dat er een redelijk risico bestaat en dat de weg en de bermen als onveilig worden ervaren door de aanwezige dieren. Er zijn aanwijzingen dat het plaatsen en onderhouden van de reflectoren de dieren helpt om met verkeer om te gaan mits deze goed worden geplaatst. Dat wil zeggen een zo groot mogelijke kans dat de reflectie gezien en optioneel het geluid wordt gehoord door de dieren. Wat averechtst werkt is dat er een relatief rustige zone ontstaat in de bermen.

Wildspiegels plaatsen

Toelichting op: Scenario's plaatsing wildreflectoren.

A. Geen wildspiegels geplaatst. Resultaat: De bestuurders nog de dieren leren de gevaarlijke situatie.
B. Wildspiegels kriskras geplaats en schijnen over de weg. Resultaat: 100% van de weg en berm wordt met weerkaatst licht onrustig gemaakt.
C. Wildspiegels tegenover elkaar geplaatst en schijnen over de weg. Resultaat: 80% van de weg en 100% van de berm wordt onrustig gemaakt.
D. Wildspiegels schijnen direct in de berm. Resultaat: 0% van de weg en 20% van de berm worden door schijnsel onrustig gemaakt. De reflectie wordt vaak geblokkeerd door de vegetatie.
Let op: Het effect wordt beïnvloed door de helling van de weg en het achterland dat vraagt dan extra aandacht bij de bevestiging van de wildspiegel.


Helaas is er nog slechts beperkt gericht onderzoek gedaan naar het effect van plaatsing en onderhoud. Dat leidt tot teleurstellende resultaten. Ook is het onduidelijk wat het plaatsen en onderhouden van wildspiegels van effect heeft op het bewust zijn van het risico op een wildaanrijding door de weggebruikers.

Afbeelding: Diverse wildreflectoren en montages

Afbeelding: Diverse wildreflectoren en montages

Lees onze bronnen:

Lees meer over de fauna-oversteekplaats
Light_reflector_construction_for_deterring_game_from_crossing_highways

Zoek voor meer informatie ook in bronnenlijst Kenniscentrum Reeën. (Artikelen in het Nederlands, Engels of Duits)

 

  • Rijd bewust
  • Verminder uw snelheid
  • Focus op uw route
  • Wijk niet uit

Rijdt bewust
Als reeën op je pad komen: Gebruik je rem! Ernstige botsingen met obstakels naast de weg kunnen optreden als je de controle over het voertuig verliest bij het ontwijken van een dier. Pompend remmen en stuur naar waar je naartoe wil.

Let op de verkeersborden en andere waarschuwende verkeersmaatregelen
Wegbeheerders plaatsen langs wegen met veel wildaanrijdingen verkeersmaatregelen zoals verkeersborden, wildspiegels, wildreflectoren en afrastering. Wees gewaarschuwd: Rijd bewust!

De wild werende verkeersmaatregelen zijn aanwijzingen dat eerder op die plek veel wildaanrijdingen zijn geweest. Die maakten deze maatregelen de moeite waard. Het zien van de verkeersmaatregelen is dan ook een signaal dat ter plaatse wildaanrijdingen plaatsvinden. Het is beter dat 'signaal' niet te negeren.

Snelheid verminderen.
Bij lagere snelheden verbetert het reageren aanzienlijk. Wees voorbereid op onvoorspelbare omstandigheden zoals gedrag en meer dieren. Veel dieren reizen niet alleen, dus wanneer er één dier is, kunnen er meer komen. Let met name op moeder/nakomelingen combinaties.

Snelheid is een bepalende factor in botsingen. Snelheid vermindert de mogelijkheden een gevaarlijke situatie te vermijden. Sommige studies zien signalen dat aanrijdingen met dieren meer voorkomen dan verwacht op heldere, droge nachten en op lange rechte stukken. Vermoedelijk omdat bestuurders in die omstandigheden de neiging hebben om sneller te rijden. Doe dat niet!

Wat moet je doen als een botsing onvermijdelijk lijkt?
Er is geen andere, verstandige, keus dan proberen uw route te blijven rijden. Daardoor heeft u de situatie meer onder controle. U heeft onbewust meer tijd, minder snelheid en dus kracht op het moment van de botsing. Dus: Als de botsing onvermijdelijk lijkt: kijk niet naar het dier maar focus u op uw route. Onbewust stuurt u het voertuig namelijk naar de plaats waar u naar kijkt. Rem krachtig en snel, trek niet aan het stuur, laat vlak voor de botsing het rempedaal los en rem weer na de botsing. De auto zal dan de neus omhoog veren waardoor er minder kans is dat het dier door de voorruit zal komen.

Gebruik uw voertuig
Houdt voorruiten, koplampen, knipperlichtinstallatie en achterlichten schoon en draag altijd de veiligheidsgordel. Gebruik indien mogelijk groot licht om uw gezichtsveld breder en dieper te maken. Bestuurders kunnen toeteren en met de lampen knipperen om de dieren van de weg te schrikken. En uw voertuig is uw bescherming om de gevolgen tot een minimum te beperken.

Cookies instellen