Samenwerken

Natuurbeheer is zo complex dat we elkaar hard nodig hebben voor een effectiever natuurbeheer. Het kenniscentrum wil daarom graag robuuster worden en verder groeien.

We schrijven dit om je te informeren over Kenniscentrum Reeën, een initiatief dat zich inzet voor de bescherming van reeën in Nederland. Het centrum is een onafhankelijke organisatie die de samenwerking tussen de verschillende gebruikersgroepen, die betrokken zijn bij de bescherming en het van natuur, bevordert. Bijvoorbeeld helpt het tot eind 2024 mensen die met drones dieren beschermen tegen de maaidood met elkaar te verbinden. Het noemt dat Natuurdronenetwerk Nederland.   

De toenemende interesse onder burgers voor de leefomgeving is een belangrijke factor in de toenemende belangstelling voor reeën. Het centrum speelt daarin een rol door informatie te delen en deskundig te acteren. Dit aansturen en faciliteren heeft naar onze mening een meerwaarde voor het beheer en behoud van reeën.

Wij hopen dat jij bereid bent te participeren in het Kenniscentrum Reeën.

Wij nodigen je daarom uit om deel te nemen aan het Kenniscentrum Reeën. Wij hebben op dit moment nodig deelnemer in de Raad van Toezicht of in het bestuur. Daardoor kunnen jij en je organisaties direct profiteren van de kennis en ervaring die zijn opgebouwd en een belangrijke bijdrage leveren aan het effectief realiseren van de doelstellingen van het Kenniscentrum Reeën.

Wil je graag meedoen? Neem dan contact met ons op:

ps. Ken je iemand die past bij wat je hier hebt gelezen vertel dan wat we hier hebben.

Cookies instellen