Organiseren kennis over reeën en hun leefomgeving

Het Kenniscentrum Reeën is op 16 augustus 2013 formeel opgericht met de Akte van oprichting en statuten Stichting Kenniscentrum Reeën.

Het centrum bestaat uit een Raad van Advies en Toezicht (RvT) en het bestuur.

Op basis van de Profielschets Raad van Advies en Toezicht Kenniscentrum Reeën kun je een indruk krijgen van wat de raad doet.

Kenniscentrum Reeën is in 2005 ontstaan uit de samenwerking van mensen met belangstelling voor reeën. In 2013 is dit Stichting Kenniscentrum Reeën geworden.

Het centrum verzameld digitaal de kennis. Die kennis is aanwezig via de bronnen van kenniscentrum Reeën. De kennis is daar onder andere vastgelegd in artikelen uit tijdschriften en onderzoeksrapporten. Door dit verzamelen van informatie en interactie met gebruikers komt het centrum tot de informatie die het beschikbaar stelt. Om de capaciteit effectief te laten zijn formuleert het speerpunten.

Heb je interesse in reeën en wil je helpen de kennis over deze prachtige dieren vergroten en verspreiden dan nodigen we je van harte uit om mee te werken aan Kenniscentrum Reeën.

Kenniscentrum Reeën is een instantie die kennis verzamelt en deelt over reeën. Dat doet het door bronnen te raadplegen, inzichten te ontwikkelen en projecten uit te voeren.

Als deelnemer aan Kenniscentrum Reeën kun je profiteren van de volgende voordelen:

  • Je hebt toegang tot een schat aan informatie over reeën.
  • Je hebt direct contact met experts en kunt ervaringen uitwisselen met andere deelnemers.
  • Je kunt meedenken en meewerken aan de speerpunten.
  • Je zet je kennis en vaardigheden in voor het welzijn en van reeën en het behoud van natuur in Nederland.

Lijkt je dit leuk meldt je dan nu aan via het contactformulier Kenniscentrum Reeën. We horen graag van je!

Met vriendelijke groet,

Kenniscentrum Reeën

Cookies instellen