Icoon: Natuurdroen inzetten

Natuurdrone-team

Leertraject Natuurdrone-team


Een natuurdrone-team is voor KcR een combinatie van gecertificeerde vliegers en deskundige vrijwilligers met de Natuurdrone-team KcR inzetten

Een natuurdrone-team is voor KcR een combinatie van gecertificeerde vliegers en deskundige vrijwilligers met de juiste middelen. Maar wat betekent dat? Daarom faciliteert KcR tot eind 2024 een natuurdrone-team en het vormen van een natuurdronenetwerk. Het credo is "Learning by doing". We leren door beheerders in het landschap en van de daar aanwezige natuur te helpen om slachtoffers van maaien te voorkomen. Het drone-team opereert tot op een afstand van circa 10 kilometer vanuit de standplaats van de drone-piloot. Op dit moment Vorden in de Achterhoek.

Wil je ons team inzetten? Klik lees dan dan op de envelop en stel je vraag.

Klik hier om contact met ons op te nemen.

Voor inzet van een natuurdrone buiten bereik van ons team verwijzen we graag naar onze website: NatuurDronenetwerk Nederland.

Leertraject Natuurdrone-team

Eén van de lessen die het team leerde is dat in het ontwikkelen tot een ervaren en goed geoutilleerd natuurdroneteam een patroon zit. Dat patroon leidt tot momenten in het jaar dat activiteiten starten. Het is goed die momenten te kennen en je daarop voor te bereiden. Want voordat je het weet is de kans om reekalveren te redden voorbij.

Op hoofdlijnen bestaan de activiteiten uit:

  • Aanvraag afhandelen (doorlopen Operationeel handboek Natuurdrone)
    • Start missie!
    • Condities natuurdrone inzet
    • Kan het?

Zo ja:

Zo nee:

  1. Kennis, middelen en capaciteit organiseren
  2. Leertraject Natuurdrone
Samenhang Kenniscentrum Reeën en Natuurdronenetwerk Nederland


Kenniscentrum Reeën (KcR) ontdekte in 2012 dat drones met warmtedetectie helpen slachtoffers van werkzaamheden in de natuur te voorkomen. Sindsdien streeft KcR naar de inzet van natuurdrones.

In 2016 heeft KcR een praktijktest georganiseerd. Het resultaat was aanleiding om in 2017 de bijeenkomst “Drones redden reeën en andere dieren” te organiseren. Tijdens die bijeenkomst is het besluit genomen om zelf een natuurdrone-team te leveren en de kennis en ervaring te delen.

Inmiddels is Kenniscentrum Reeën een drone-exploitant en heeft één team operationeel en deelt daarvoor de kennis. Meer en meer worden we geconfornteerd met uitzonderlijke situaties. Om een veilige werkwijze te vinden werken we met een Operationeel Handboek. zoals dat voor Specific vluchten wordt gevraagd. Je kunt bij Specific-operaties denken aan vliegen in een gecontroleerd of normaal verboden luchtruim of met een niet correct gecertificeerde drone. Maar ook aan voor natuur bijzondere omstandigheden zoals vliegen in N2000-gebied.

In 2021 heeft de toenemende vraag geleid tot:

NatuurdroneNetwerk Nederland

Maaislachtoffers voorkomen
Natuurinclusief werken
Robuuste natuur
Biodiversiteit
Nesten zoeken
Reekalveren redden
Het oog voor de natuur

Icoon: Natuurdrone redt reeën

Van reekalfjes redden naar natuur-inclusief werken in het landschap
voor
robuuste natuur en biodiversiteit

 

Afbeelding: Trekkers en partners in project Een natuurdrone voor Vorden e.o.


Bedankt
Vrijwilligers, Provincie Gelderland, Stichting DiNaMo Fonds, WBE IJssel-Oost, Gemeente Bronckhorst, DronExpert, Prowild, Beheereenheden Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Achterhoek en al die mensen die de moeite nemen om ons te vragen bij hen maaislachtoffers te voorkomen.

Jullie steun heeft het mogelijk gemaakt om in het wild levende dieren op te sporen met een natuurdrone.

Cookies instellen